Dokumenty

Wymagane dokumenty
Jeśli dziecko przyjęło Sakrament Chrztu św. w naszej parafii i mieszka na jej terenie,
czytamy tylko pkt 1
 1. Deklaracja
  Były rozdawane w czasie pierwszego spotkania organizacyjnego, po Mszy św.
  13 września. Jeśli nie byli Państwo na tej Mszy i nie mają deklaracji, można ją otrzymać
  w kancelarii i na miejscu wypełnić.
  Przypominamy, że podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do przygotowań związanych z przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej jest udokumentowanie faktu przyjęcia przez dziecko sakramentu Chrztu św. Jeśli miało to miejsce w naszej parafii, w trakcie wizyty w kancelarii ksiądz sprawdzi numer aktu w księgach parafialnych i dokona odpowiedniego wpisu w Deklaracji.
  Zaznaczamy, że Deklaracja, oprócz wyrażenia Państwa chęci aby dziecko rozpoczęło przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, jest również potwierdzeniem, że zgadzacie się na warunki, z którymi jest to związane, oraz że będziecie współpracować z osobami odpowiedzialnymi za te przygotowania.
  Ten dokument należy złożyć w naszej Parafialnej Kancelarii do końca września.

 2. Odpis aktu Chrztu Świętego
  Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii niż nasza, prosimy o podanie w Deklaracji jej wezwania i miejscowości w której się znajduje. Oczywiście, potrzebny będzie odpis aktu Chrztu Świętego dziecka. Trzeba się zatem po niego wybrać, gdyż najczęściej wymaga to osobistego stawienia się w tamtejszej Kancelarii Parafialnej.
  Ten dokument należy złożyć w naszej Parafialnej Kancelarii do końca listopada.

 3. Zgoda proboszcza aktualnej parafii
  Dla osób spoza naszej parafii chcących by dziecko uczestniczyło u nas w przygotowaniach (na przykład ze względu na świetny cykl przygotowań 🙂 , albo aby mogło być ze swoją klasą), należy dostarczyć zgodę proboszcza parafii do której dziecko należy. Trzeba więc udać się do kancelarii parafii dziecka, gdzie zwykle taką zgodę uzyskamy „od ręki”. Przypominamy, że parafią do której należymy jest ta parafia, na terenie której mieszkamy.
  Ten dokument należy złożyć w naszej Parafialnej Kancelarii do końca listopada.