Dokumenty

Wymagane dokumenty
(jeśli dziecko przyjęło Sakrament Chrztu św. w naszej parafii i mieszka na jej terenie, czytamy tylko pkt 1)
 1. Deklaracja (były rozdawane w czasie pierwszego spotkania organizacyjnego, po Mszy Świętej 8 września. Jeśli nie byli Państwo na tej Mszy i nie mają deklaracji, będzie można ją dostać w kancelarii i na miejscu wypełnić ).
  Przypominamy, że podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do przygotowań związanych z przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej jest udokumentowanie faktu przyjęcia przez dziecko sakramentu Chrztu św. Jeśli miało to miejsce w naszej parafii, ksiądz sprawdzi numer aktu w księgach parafialnych i dokona odpowiedniego wpisu w Deklaracji.
  Zaznaczamy, że Deklaracja, oprócz wyrażenia Państwa chęci aby dziecko rozpoczęło przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, jest również potwierdzeniem, że zgadzacie się na warunki, z którymi jest to związane, oraz że będziecie współpracować z osobami odpowiedzialnymi za te przygotowania.
  Ten dokument należy dostarczyć do naszej Parafialnej Kancelarii najpóźniej do 18 września 2020 r.
 2. Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii, prosimy o podanie w Deklaracji jej wezwania i miejscowości w której się znajduje. Oczywiście, potrzebny będzie odpis aktu Chrztu Świętego dziecka. Musimy się zatem po niego wybrać, gdyż najczęściej wymaga to osobistego stawienia się w tamtejszej Kancelarii Parafialnej.
  Ten dokument należy dostarczyć do naszej Parafialnej Kancelarii najpóźniej do końca listopada.
 3. Dla osób spoza naszej parafii chcących by dziecko uczestniczyło u nas w przygotowaniach (na przykład ze względu na świetny cykl przygotowań 🙂 albo aby mogło być ze swoją klasą), należy dostarczyć zgodę proboszcza parafii do której dziecko należy. Trzeba więc udać się do kancelarii własnej parafii, gdzie zwykle taką zgodę uzyskamy „od ręki”. Przypominamy, że parafią do której należymy jest ta parafia, na terenie której mieszkamy. Ten dokument należy dostarczyć do naszej Parafialnej Kancelarii najpóźniej do końca listopada.