Dokumenty

Wymagane dokumenty
Jeśli dziecko przyjęło Sakrament Chrztu św. w naszej parafii i mieszka na jej terenie,
czytamy tylko pkt 1
  1. Deklaracja (termin złożenia: do końca września)
   Można było ją otrzymać po spotkaniu organizacyjnym po Mszy Świętej odprawionej 19 września. Należy ją wypełnić i donieść ks. Proboszczowi do kancelarii w dniach i godzinach wyszczególnionych na tej stronie.
   Jeśli nie było Państwa na tej Mszy i nie macie deklaracji, również zapraszamy do kancelarii, gdzie na miejscu będzie można ją otrzymać od ks. Proboszcza, wypełnić i złożyć. To będzie również czas na chwilę rozmowy z ks. Proboszczem.
   Przypominamy, że podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do przygotowań związanych z przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej jest udokumentowanie przyjęcia przez dziecko sakramentu Chrztu św. Jeśli miało to miejsce w naszej parafii, w trakcie wizyty w kancelarii ks. Proboszcz sprawdzi numer aktu w księgach parafialnych i dokona odpowiedniego wpisu w Deklaracji.
   Zaznaczamy, że fakt złożenia Deklaracji, oprócz wyrażenia Państwa chęci aby dziecko rozpoczęło przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii, jest również potwierdzeniem, że zgadzacie się na warunki, z którymi jest to związane, oraz że będziecie współpracować z osobami odpowiedzialnymi za te przygotowania.
  2. Odpis aktu Chrztu Świętego (termin złożenia: do końca grudnia)
   Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii niż nasza, prosimy o podanie w Deklaracji jej wezwania i miejscowości w której się znajduje. Oczywiście, potrzebny będzie odpis aktu Chrztu Świętego dziecka. Trzeba się zatem po niego wybrać, gdyż najczęściej wymaga to osobistego stawienia się w tamtejszej kancelarii parafialnej.
  3. Zgoda proboszcza aktualnej parafii (termin złożenia: do końca grudnia)
   Dla osób spoza naszej parafii chcących by dziecko uczestniczyło u nas w przygotowaniach (na przykład ze względu na świetny cykl przygotowań 🙂 , albo aby mogło być ze swoją klasą), należy dostarczyć zgodę proboszcza parafii do której dziecko należy. Trzeba więc udać się do kancelarii parafii dziecka, gdzie zwykle taką zgodę uzyskamy „od ręki”. Przypominamy, że parafią do której należymy jest ta parafia, na terenie której mieszkamy.