O spotkaniach

Z uwagi na na fakt że zdecydowana większość Państwa wybrała zdalny tryb uczestnictwa w naszych comiesięcznych spotkaniach, od początku listopada w ten właśnie sposób będą się Państwo spotykać ze swoimi Animatorami.

Kilka słów dotyczących organizacji tych spotkań:

 1. Podział na grupy oraz kalendarz spotkań pozostają bez zmian.
 2. Spotkania organizowane będą na platformie Cisco Webex. Więcej o czynnościach które należy wykonać aby móc korzystać z tego narzędzia – na dole strony.
 3. Kilka dni przed spotkaniem dostaną Państwo maila zatytułowanego “Zaproszenie na spotkanie” w którym – oprócz odnośnika do spotkania – znajdzie się jeden lub więcej plików .pdf. Zawarte w nich treści będą poruszane na danym spotkaniu. Bardzo prosimy, aby poświęcili Państwo kilka- kilkanaście minut na ich lekturę, aby w on-line’owym spotkaniu wziąć czynny udział. Spotkanie nie będzie bowiem sprowadzało się tylko do przedstawienia treści przez prowadzących, ale również – a może przede wszystkim – do rozmowy, dyskusji, wyjaśnienia wątpliwości, zadawania pytań. Chodzi mam również o to, abyśmy mieli przekonanie, że naprawdę spotykamy się z Wami drodzy Rodzice, a nie tylko z Waszymi komputerami czy telefonami. Jesteśmy przekonani, że takie działanie choć w części zrekompensuje Wam i nam niemożność spotkania się w tradycyjny, osobisty sposób.
 4. Dwa dnie przed spotkaniem zostaną wysłane do Państwa maile z przypomnieniem o zbliżającym się spotkaniu.
 5. Poprosimy również Państwa o włączenie nie tylko mikrofonów ale również kamer. To naprawdę pomaga w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu. Wszyscy potrafimy sobie przecież wyobrazić co to znaczy mówić do kamery widząc na monitorze wyłącznie kafelki a nie człowieka.
 6. Wchodząc do pokoju spotkań prosimy o wpisanie nazwiska i imienia dziecka. Zgodnie z orzeczeniem GIODO, imię i nazwisko nie powiązane z innymi informacjami nie stanowi danych osobowych, dlatego bardzo proszę o niestosowanie nick’ów czy innych zastępczych nazw. Pozwoli nam to również na odnotowanie Państwa obecności lub absencji.
 7. W przypadku gdy nie będą mogli Państwo z jakiegoś powodu uczestniczyć w spotkaniu w zaplanowanym dla Waszej grupy terminie, bardzo proszę poinformować nas o tym. Otrzymanie  takiej informacji umożliwi nam wspólne wybranie innego, dogodnego dla Państwa terminu z kalendarza spotkań.
  W dotychczasowym systemie spotkań tradycyjnych, gdy mogli Państwo bez konieczności uprzedzania nas o zmianie uczestniczyć w spotkaniu innej grupy, nie było takiej potrzeby. Ponieważ jednak uczestnictwo w w spotkaniu zdalnym wiąże się z wysłaniem tzw. zaproszenia, musimy wiedzieć kto z innej niż zaplanowana na ten czas grupy chciałby wziąć w nim udział.
 8. Na spotkanie proszę sobie zarezerwować, podobnie jak byłoby to w trybie tradycyjnym, ok. 1 godziny.
 9. W zależności od tego przy pomocy jakiego urządzenia będą chcieli Państwo uczestniczyć w spotkaniu (telefon czy komputer), proszę kliknąć odpowiedni obrazek.