SKR

Skrócony cykl przygotowań dla rodziców, którzy brali już udział
w takich spotkaniach w latach 2018/2019 lub 2019/2020.

Rodzice którzy brali udział w cyklu przygotowań w ostatnich dwóch latach, mogą skorzystać ze skróconego cyklu przygotowań uczestnicząc tylko w trzech następujących spotkaniach:

 1. Spotkanie 2 (listopad)
  – Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela – osobowa relacja z Bogiem.
  – Życie przykazaniami.
  – Kerygmat.
 2. Spotkanie 5 (luty)
  – Przepraszamy i przystępujemy do Sakramentu Pokuty – wyjaśnienie Wielkiego Postu i Drogi Krzyżowej.
  – Zwrócenie uwagi na przeproszenie i zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.
 3. Spotkanie 6 (marzec)
  – Triduum Paschalne – wyjaśnienie męki i śmierci Jezusa.
  – Omówienie Świąt Wielkanocnych,
  – Ofiarowanie i przeistoczenie,
  – Credo,

Aby móc skorzystać ze skróconego cyklu przygotowań, należy spotkać się z księdzem Szymonem i uzyskać jego zgodę. Osoby prowadzące katechezy zostaną o tym fakcie poinformowane i – po przyjściu na pierwsze spotkanie w wybranej grupie (kalendarz) – wydadzą Państwu odpowiedni, właściwy dla skróconego cyklu dzienniczek.