SKR

Skrócony cykl przygotowań dla rodziców, którzy brali już udział
w takich spotkaniach w latach 2021/2022 lub 2022/2023.

Rodzice którzy brali udział w cyklu przygotowań w ostatnich dwóch latach, mogą skorzystać ze skróconego cyklu przygotowań uczestnicząc tylko w trzech następujących spotkaniach:

 1. Spotkanie nr 2 (listopadowe)
  – Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela – osobowa relacja z Bogiem
  – Życie przykazaniami
  – Kerygmat
 2. Spotkanie nr 5 (lutowe)
  – Przepraszamy i przystępujemy do Sakramentu Pokuty – wyjaśnienie Wielkiego Postu
  i Drogi Krzyżowej
  – Zwrócenie uwagi na przeproszenie i zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę
 3. Spotkanie nr 6 (marcowe)
  – Triduum Paschalne – męka i śmierć Jezusa w liturgii
  – Omówienie Świąt Wielkanocnych
  – Ofiarowanie i przeistoczenie
  – Credo

Aby móc skorzystać ze skróconego cyklu przygotowań, należy spotkać się z księdzem Proboszczem i uzyskać jego zgodę. Animatorzy prowadzący katechezy zostaną o tym fakcie poinformowani i – po przyjściu na Wasze pierwsze spotkanie (czyli spotkanie nr 2 – listopadowe) w wybranej grupie (kalendarz) – wydadzą Państwu odpowiedni, właściwy dla skróconego cyklu dzienniczek.